Ingen reklam tack.

Overkill?
Somliga av er tänker nog “Att han orkar!”
Några andra kanske tänker “Han bär på så mycket ilska.”
Jag tänker: “Nu får det vara nog! Ett nej är ett nej!”


(Made with Chaos in your town)

Post to Twitter

This entry was posted in In Swedish and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply